ΟΥ ΜΗ ΠΑΥΣΟΜΑΙ (Never Gonna Stop by Tommy Walker)

Never Gonna Stop by Tommy Walker (Hosanna / Integrity Music)

Reveiw of the album Never Gonna Stop on ChristianMusicToday.com
Text from http://www.audiblefaith.com/pages/sg202086

Greek text by Louis Sorenson, 2009.

English Audio    
http://www.rhapsody.com/tommy-walker/never-gonna-stopp  

English Video
   
   
 Greek Resources

 

Greek Audio (spoken in Restored Koine) 
Greek Text "Hopperized" with Perseus LSJ Lexicon Links 
Vocabulary List 
Greek text on 5x8 paper (pdf)

  

 


 
       
         
 

Never Gonna Stopp

 

ΟΥΠΟΤΕ ΠΑΥΣΟΜΑΙ

 
  For Your beauty that's been shown
For Your mysteries unknown
For the miracles we've seen
We praise You Lord
For the story of Your love
For the wonder of Your blood
How it makes the sinner clean
Someone like me
1
2
3
4
5
6
7
8
ἐφ' ᾧ τὸ καλὸν τὸ πεφαμμένον
ἐφ' ᾧ τὰ μυστήρια ἄγνωστα
ἐφ' ᾧ τὰς δυναμεῖς εἴδαμεν
σε ἐπαινοῦμεν (Κύριε).
ἐφ' ᾧ ὁ τῆς ἀγάπης σου λόγος
ἐφ' ᾧ τὰ θαῦμα σου αἶματος 
διότι  καθαρίζει τὸν ἁμαρτωλὸν
οἰὸν ὠς ἐμέ.
 
         
  So I'm never gonna stop
Never gonna stop
Lifting up my hand to You
Lifting up my heart
9
10
11
12
οὐ μὴ παύσομαι
οὔποτε παύσομαι
 τὰς χεῖρας αἰρόμενος (εἰς σε)
ἐκτείνων τὴν καρδίαν
 
         
      Repeat·  
  When the last day comes and goes
And time will be no more
I'll be praising You
No I'll never let it end
I'll just begin it all again
Shouts of thankfulness and love
I'm always gonna give
A thousand years from now
Before Your throne of grace and power
I'll be praising You
Praising You
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ἐπεὶ αἱ ἥμεραι τετέλεσαν
καὶ Χρόνος οὐκ ἐτί ἐστιν
ἐπαινέσω σέ.
οὐχὶ, οὐ  μὴ παυέτω  (τὸ τέλος)
ἄρξομαι πᾶντα πάλιν....
βοὰς  χάριτος κἀγάπης
πάντοτε ἀναδώσω
χίλια ἔτη πόρρω
πρὸ τοῦ σοῦ (δυνάμεως)  θρόνου (τῆς χάριτος καὶ δυνάμεως)
ἐπαινέσω σε
  
         
  Though pressed on every side
With troubles and fears so near me
And should the whole wide world deny You
I'll just make it louder
Shout Your name on high
24
25
26
27
28
θλιβόμενον πάντοθεν
μὲ γὰρ ἡ ταραχὴ καὶ φοβὴ ἐμπιέζεται.
κἂν ὁ πᾶς κόσμος σε ἀρνῆται
(ἐγώγε) μάλα μέγα ἀναβοήσομαι
τὸ ὄνομα σοῦ μεγαθυνθείη
To Repeat:
 
         
  I'll be praising
I'll be praising You
28
30
ἐπαινέσω
ἐπαινέσω σε